Kjenn skole
Hasselveien 4,
1470 Lørenskog
Tlf: 67 20 16 70

 

kjenn.skole@lorenskog.kommune.no

For kart, klikk her

Abonnering på nyheter fra Kjenn:

Din Epost-adresse:

 

 

informasjon til de foresatte om ungdata-undersøkelsen

Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle ungdomsskoleelever i kommunen i uke 10. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Det er sendt hjem et informasjonsskriv som ranselpost, og dette skrivet kan også leses her

Faglenker


Kreative Kjenn-elever i et eget stomp-prosjekt *

Se filmen her!
* Stomp er en musikkform der rytmer blir laget ved å bruke utradisjonelle gjenstander. 
Det kan være søppelkasser, kopper, egne kropper og annet.

Kjenn er en skole med 


 

           

For elever

For foresatte

Foreldrepulsen